ამოცანა #2

ამოცანა 002

ერთი და იმავე რაოდენობის კვერცხისთვის:

თუ კალათში კვერცხს აწყობენ ორ-ორი , სამ-სამი, ოთხ-ოთხი, ხუთ-ხუთი ან ექვს-ექვსი ცალობით, ბოლოს ყოველთვის რჩება ერთი, რომელიც ცალკე უნდა ჩაიდოს. თუ კალათში კვერცხს აწყობენ შვიდ-შვიდი ცალობით, ბოლოს არაფერი არ რჩება. რა რაოდენობის კვერცხზეა საუბარი?

სწორი პასუხის ჰეშ-შედეგი: 😟🗾🛁