ამოცანა #8

ამოცანა

ქვეყნის ეკონომიკა წელიწადში იზრდება 1%-ით, რამდენი წელი დასჭირდება ეკონომიკის გაორმაგებას.

პასუხი: 😃😽😥