ამოცანა #7


იყიდება ორი კომპლექტი (მობილური + ქეისი), ძვირიანი ქეისის ფასია 120 ლ., იაფიანი ქეისის ფასია 25 ლ.

ძვირიანი კომპლექტის ფასი სამჯერ ძვირია იაფიანზე, თუ ქეისებს გავცვლით მაშინ მხოლოდ ორჯერ ძვირი.

რა ღირს ძვირიანი ტელეფონი ქეისის გარეშე ?

პასუხში ჩაწერეთ მხოლოდ რიცხვი.

სწორი პასუხის ჰეშ-შედეგი: 🍤🈸🐍