ამოცანა #6

იპოვეთ ოქროს მონეტები , ნახევარი მიეცით ბანკს , 25% სახელმწიფოს , მეხუთედი მევახშეს და დაგრჩათ 49 მონეტა, რამდენი მონეტა იპოვეთ ?

სწორი პასუხის ჰეშ-შედეგი:: 🐁🌳🔽