ამოცანა #5


ორ მუშას ერთად, მთლიანი სამუშაოს შესასრულებლად სჭირდება 6 დღე. რამდენი დღე დასჭირდება მთლიანი სამუშაოს შესასრულებლად მხოლოდ პირველს თუ მეორეს ამისთვის სჭირდება 5 დღით ნაკლები.

პასუხი დაწერეთ წუთებში , მხოლოდ რიცხვი.

სწორი პასუხის ჰეშ-შედეგი: 👆🔌🏊