ამოცანები

ამოცანის ამოხსნის წესი

ამოცანის ამოხსნის შემთხვევაში , თქვენს მიერ ჩაწერილი პასუხი გაუტოლდება პასუხში მითითებულ ჰეშ-შედეგს, სიმბოლოების სახით.

სწორი პასუხის ჰეშ-შედეგი: თუ სწორი პასუხია იხვი, მაშინ პასუხი იქნება 🙌🐗♠