ძირითად საშუალებებზე ამორტიზაციის დარიცხვა - საბუღალტრო გატარებები

ფაილი დაგეხმარებათ

ქონების გადასახადის გამოანგარიშებაში + გიჩვენებთ გატარებებს

ამორტიზაციის გამოანგარიშებაში + გიჩვენებთ გატარებებს

https://pay.paddle.com/checkout/566351