სერტიფიკატის ფორმა

1. სერტიფიკატის, დიპლომის, სიგელის ფორმა ივსება ქართული სისტემური კლავიატურით Adobe Reader-ის ან Foxit Reader-ის მეშვეობით..

2. სურათის მისამაგრებლად, მათ შორის ჩარჩოს სურათის შესაცვლელად . მისამაგრებელი სურათი გადაიყვანეთ PDF ფორმატში. თუ არ გაქვთ შესაბამისი პროგრამა, გამოიყენეთ საიტი http://jpg2pdf.com/>

3. PDF ფაილის არა რედაქტირებად ფორმატში დასაფიქსირებლად, შევსების შემდგომ Adobe Reader-ში დააჭირეთ ჩარჩოს დაბლა მოცემულ დროებით ღილაკს (ან Ctrl + P) და შეინახეთ როგორც ჩვეულებრივი PDF ფაილი. . ღილაკი ავტომატურად გაქრება.

https://pay.paddle.com/checkout/551176