მომსახურების ხელშეკრულება , ფორმა

გადმოწერეთ და შეავსეთ პირდაპირ PDF ფორმატში, ნებისმიერი Reader-ის მეშვეობით ( Adobe Reader , Foxit Reader სხვა).

ფორმის ბრაუზერში შესავსებად, გამოიყენეთ ფონტი აკადმთავრული AcadMtavr

სისტემური ქართული კლავიატურით ფორმის რედაქტირებისთვის გახსენით ის Microsoft Edge ბოლო ვერსიის მეშვეობით.

SLA.pdf