მიღებული ავანსის, დღგ-ით დაბეგვრა

მიღებული ავანსის, დღგ-ით დაბეგვრის გატარებები. ხშირად დაშვებული პრინციპული შეცდომა და მისი გამოსწორების ხერხები.

გატარების ორი სტილი:

1) შუალედური ანგარიშის გამოყენებით

2) ავანსის ორ ნაწილად აღრიცხვა.