მინდობილობის ფორმა

ფორმის შევსება ხდება პირდაპირ .PDF ფორმატში. გადმოწერეთ ფაილი და გახსენით Adobe Reader-ის ან Foxit Reader-ის მეშვეობით .

ფაილი შეიცავს რედაქტირებად PDF ფორმებს: სალაროს შემოსავლის და გასავლის ორდერი, შესყიდვის აქტი, , ინვოისის ფორმა, მინდობილობის ფორმა, ცნობა ხელფასის შესახებ, წარმოების აქტს ფორმა, მიღება-ჩაბარების აქტის ფორმა, საწვავის საგზურის ფორმა. ბრძანება მივლინების შესახებ. შემდგომში ფაილს დაემატება სხვა ფორმები, რომელსაც ძველი მეპატრონე უფასოდ მიიღებს.

forms_DEMO.pdf