კონვერტაციის გატარება - საბუღალტრო გატარებები Excel

ფაილი დაგეხმარებათ

კონვერტაციის შედეგების დათვლაში + გიჩვენებთ გატარებებს

https://pay.paddle.com/checkout/566430