ინვოისის ფორმა

ინვოისის ექსელის გადამყვანი ფორმა + მიღება-ჩაბარების აქტი

მონაცემები ივსება დოლარის ინვოისიდან და ავტომატურად გარდაიქმნება ლარში სხვადასხვა წყობის ინვოისის და მიღება-ჩაბარების ფორმებში. იხილეთ მაგალითი.

ინვოისის ფორმა ექსელში, მიღება-ჩაბარების აქტის ფორმა

ინვოისის ფორმა, მიღება-ჩაბარების ფორმა