წარმომადგენლობითი თანხების გამოყოფის ბრძანების ფორმა, ორის ბუღალტერია მე-7 ვერსია