შედარების აქტის ფორმა მაკროსი, ორის ბუღალტერია მე-7 ვერსია