მივლინების ბრძანების ფორმა მაკროსი, ორის ბუღალტერია მე-7 ვერსია