ინვოისის ფორმა მაკროსი, ორის ბუღალტერია მე-6 მე-7 ვერსია

Invoice .pdf