საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, თბილისი