ნიუ ჰოსპიტალსი ოფთალმოგიის ეროვნული ცენტრი, თბილისი