მე-9 სავადმყოფო ს.ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა , თბილისი