ნაწილი 1


შესავალი

მარტივი პროგრამა  HelloGeorgia

ballot.sol

pragma solidity ^0.4.0;
contract HelloGeorgia {
    
    function getData() public constant returns (string) {
        return "გამარჯობა, საქართველო!";
    }
    
}