შემოსავლების სამსახურის სიტუაციური სახელმძღვანელო №2136 - გრძელვადიანი კონტრაქტის დროს ერთობლივი შემოსავლის განსაზღვრა 2136


Comments