შემოსავლების სამსახურის სიტუაციური სახელმძღვანელო №0261 - შემოსავლებისა და ხარჯების განსაზღვრა გრძელვადიან კონტრაქტზე 0261


Comments