შემოსავლების სამსახურის სიტუაციური სახელმძღვანელო №0242 - ძირითადი საშუალების გამოქვითვა 0242


Comments