მუხლი 1115. დაქორწინება საზეიმო ვითარებაში

დასაქორწინებელ პირთა თანხმობით დაქორწინება ტარდება საზეიმო ვითარებაში.  


Comments