۩ კარი 13. საგადასახადო სამართალდარღვევა და პასუხისმგებლობა / SECTION XIII TAX OFFENCE AND RESPONSIBILITY

კარი 13. საგადასახადო სამართალდარღვევა და პასუხისმგებლობა

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎