♦ მუხლი 204. მიწაზე ქონების გადასახადის განაკვეთი / Article 204 - Property tax rate on land

1. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისა და ტყის მიწებზე ქონების გადასახადის წლიური საბაზისო განაკვეთები დიფერენცირებულია ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულებისა და მიწის კატეგორიების მიხედვით და დგინდება 1 ჰექტარზე გაანგარიშებით, ლარში:
ა) სახნავისათვის (მათ შორის, მრავალწლიანი ნარგავებით დაკავებული მიწა, საბაღე, საბოსტნე) და საკარმიდამოსათვის:ადმინისტრაციული ერთეულის დასახელება

საბაზისო განაკვეთი ( ლარი/ ჰა )

სახნავი და საკარმიდამო

1. თბილისი ( გარდა თბილისის დასახლებებისა ( სოფლებისა ),მარნეული

100

2. ბოლნისი გარდაბანი თბილისის დასახლებები ( სოფლები ):წავკისი კოჯორი ,

 ტაბახმელა შინდისი დიდება კვესეთი ,სამადლო 

კიკეთი ნასაგურალი ახალდაბა დიდი ლილო ,ვარკეთილი

95

3. რუსთავი ბათუმი გაგრა გალი გუდაუთა გულრიფში ,ოჩამჩირე სოხუმი ტყვარჩელი

94

4. ქობულეთი ხელვაჩაური გურჯაანი დედოფლისწყარო

87

5. თელავი ლაგოდეხი სიღნაღი

86

6. ყვარელი გორი მცხეთა ახმეტა დმანისი ერედვი 

თიღვი ,თბილისის დასახლებები ( სოფლები ): დიღომი 

მშრალხევი დაბაზაჰესი 

გლდანი დიდგორი ზურგოვანა თელოვანა 

ძველი ვეძისიაგარაკი თხინვალი სოფელ გლდანიდან ავჭალის დასახლებამდე საბაღე ნაკვეთები ,

 გიორგიწმინდა – საბაღე ნაკვეთები მუხიანისმიმდებარე საბაღე ნაკვეთები ,

 ხევძმარის მიმდებარე  ავშიანის დასახლება 

ლოტკინის დასახლება – სანერგე მეურნეობა რესისმიმდებარე დასახლება თბილისის ზღვის არსებული დასახლება

82

7. კასპი თეთრი წყარო სამტრედია

81

8. საგარეჯო ქარელი ხაშური

79

9. ქურთა წალკა

77

10. აბაშა ზუგდიდი

77

11. ახალქალაქი ახალციხე

77

12. მარტვილი სენაკი ხობი ფოთი

76

13. ნინოწმინდა

76

14. ახალგორი ვანი ზესტაფონი ლანჩხუთი ოზურგეთი

73

15. ბაღდათი თერჯოლა ხონი ქუთაისი

71

16. წალენჯიხა წყალტუბო ჩხოროწყუ

67

17. საჩხერე ცაგერი ცხინვალი

65

18. ამბროლაური დუშეთი თიანეთი ადიგენი ბორჯომი

61

19. ასპინძა ტყიბული ხულო ქედა

60

20. შუახევი ხარაგაული ჭიათურა ლენტეხი ონი ჩოხატაური ,მესტია სტეფანწმინდა ჯავა

56

 


ბ) სათიბებისა და საძოვრებისათვის (ბუნებრივი და გაკულტუ­რე­ბ­ული): 

ადმინისტრაციული ერთეულის დასახელება

საბაზისო განაკვეთი   ( ლარი / ჰა )

სათიბები

საძოვრები

1. აბაშა ახალქალაქი გორი ბათუმი ბოლნისი გაგრა გალი ,გარდაბანი გუდაუთა გულრიფში 

გურჯაანი დმანისი ,ზუგდიდი ,

 თბილისი თეთრი წყარო თელავი ლაგოდეხი ,ლანჩხუთი 

მარნეული მცხეთა ნინოწმინდა ოზურგეთი ,ოჩამჩირე რუსთავი სამტრედია სენაკი სიღნაღი 

სოხუმი ,ქუთაისი ქობულეთი ,

 ყვარელი წალკა წყალტუბო ხელვაჩაურიხობი ფოთი

20

16

2. დედოფლისწყარო

20

7

3. ადიგენი ასპინძა ახალგორი ბაღდათი ბორჯომი ვანი ,ზესტაფონი თერჯოლა თიანეთი კასპი 

მარტვილი საგარეჯო ,

საჩხერე ტყიბული ქარელი ქედა შუახევი ჩოხატაური ,ჩხოროწყუ 

წალენჯიხა ხარაგაული ხაშური ხონი ხულო ,ახალციხე

19

15

4. ამბროლაური დუშეთი ლენტეხი მესტია ონი ყაზბეგი ,ცაგერი ცხინვალი ჭიათურა ჯავა

16

10

5. ახმეტა

16

5


4854-IIს 02/07/2019

ა) სახნავისათვის (მათ შორის, მრავალწლოვანი ნარგავებით დაკავებული) და საკარმიდამოსათვის:

ადმინისტრაციული ერთეულის დასახელება

საბაზისო განაკვეთი (ლარი/ჰა)

სახნავი და საკარმიდამო

1. თბილისი (გარდა თბილისის დასახლებებისა (სოფლებისა), მარნეული

 

100

2. ბოლნისი, გარდაბანი, თბილისის დასახლებები (სოფლები): წავკისი, კოჯორი, ტაბახმელა, შინდისი, დიდება, კვესეთი, სამადლო, კიკეთი, ნასაგურალი, ახალდაბა, დიდი ლილო, ვარკეთილი

 

95

3. რუსთავი, ბათუმი, გაგრა, გალი, გუდაუთა, გულრიფში, ოჩამჩირე, სოხუმი, ტყვარჩელი

94

4. ქობულეთი, ხელვაჩაური, გურჯაანი, დედოფლისწყარო

87

5. თელავი, ლაგოდეხი, სიღნაღი

86

6. ყვარელი, გორი, მცხეთა, ახმეტა, დმანისი, ერედვი, თიღვი, თბილისის დასახლებები (სოფლები): დიღომი, მშრალხევი, დაბა ზაჰესი, გლდანი, დიდგორი, ზურგოვანა, თელოვანა, ძველი ვეძისი, აგარაკი, თხინვალი, სოფელ გლდანიდან ავჭალის დასახლებამდე – საბაღე ნაკვეთები, გიორგიწმინდა – საბაღე ნაკვეთები, მუხიანის მიმდებარე საბაღე ნაკვეთები, ხევძმარის მიმდებარე „ავშიანის“ დასახლება, ლოტკინის დასახლება – სანერგე მეურნეობა, რესის მიმდებარე დასახლება, თბილისის ზღვის არსებული დასახლება

82

7. კასპი, თეთრი წყარო, სამტრედია

81

8. საგარეჯო, ქარელი, ხაშური

79

9. ქურთა, წალკა

77

10. აბაშა, ზუგდიდი

77

11. ახალქალაქი, ახალციხე

77

12. მარტვილი, სენაკი, ხობი, ფოთი

76

13. ნინოწმინდა

76

14. ახალგორი, ვანი, ზესტაფონი, ლანჩხუთი, ოზურგეთი

73

15. ბაღდათი, თერჯოლა, ხონი, ქუთაისი

71

16. წალენჯიხა, წყალტუბო, ჩხოროწყუ

67

17. საჩხერე, ცაგერი, ცხინვალი

65

18. ამბროლაური, დუშეთი, თიანეთი, ადიგენი, ბორჯომი

61

19. ასპინძა, ტყიბული, ხულო, ქედა

60

20. შუახევი, ხარაგაული, ჭიათურა, ლენტეხი, ონი, ჩოხატაური, მესტია, სტეფანწმინდა, ჯავა

56

 ;

ბ) სათიბისა და საძოვრისათვის:

ადმინისტრაციული ერთეულის დასახელება

საბაზისო განაკვეთი  (ლარი/ჰა)

სათიბი

საძოვარი

1. აბაშა, ახალქალაქი, გორი, ბათუმი, ბოლნისი, გაგრა, გალი, გარდაბანი, გუდაუთა, გულრიფში, გურჯაანი, დმანისი, ზუგდიდი, თბილისი, თეთრი წყარო, თელავი, ლაგოდეხი, ლანჩხუთი, მარნეული, მცხეთა, ნინოწმინდა, ოზურგეთი, ოჩამჩირე, რუსთავი, სამტრედია, სენაკი, სიღნაღი, სოხუმი, ქუთაისი, ქობულეთი, ყვარელი, წალკა, წყალტუბო, ხელვაჩაური, ხობი, ფოთი

20

16

2. დედოფლისწყარო

20

7

3. ადიგენი, ასპინძა, ახალგორი, ბაღდათი, ბორჯომი, ვანი, ზესტაფონი, თერჯოლა, თიანეთი, კასპი, მარტვილი, საგარეჯო, საჩხერე, ტყიბული, ქარელი, ქედა, შუახევი, ჩოხატაური, ჩხოროწყუ, წალენჯიხა, ხარაგაული, ხაშური, ხონი, ხულო, ახალციხე

19

15

4. ამბროლაური, დუშეთი, ლენტეხი, მესტია, ონი, ყაზბეგი, ცაგერი, ცხინვალი, ჭიათურა, ჯავა

16

10

5. ახმეტა

16

5


გ) სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ტყის მიწებისათვის − ამ ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით დადგენილი შესაბამისი ოდენობით;
დ) ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს გადაწყვეტილებით განისაზღვრება გადასახადის განაკვეთი, რომლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ამ ნაწილით დადგენილი წლიური საბაზისო განაკვეთის 150 პროცენტს.
11 . ( ამოღებულია – 28.12.2012, №189).
2. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის განაკვეთები კონკრეტული მიწის ნაკვეთისათვის, მიწის ნაკვეთის ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, გაიანგარიშება შემდეგი წესით:
ა) გადასახადის საბაზისო განაკვეთი დგინდება წელიწადში მიწის ერთ კვადრატულ მეტრზე 0.24 ლარის ოდენობით;
ბ) ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს გადაწყვეტილებით, შესაბამისი საბაზისო განაკვეთი მრავლდება ტერიტორიულ კოეფიციენტზე. ამასთანავე, ტერიტორიული კოეფიციენტი არ შეიძლება იყოს 1,5-ზე მეტი.

3. ბუნებრივი რესურსებით მოსარგებლე პირისათვის შესაბამისი ლიცენზიის გაცემის საფუძველზე გამოყოფილი მიწა იბეგრება ერთ ჰექტარზე არა უმეტეს 3 ლარით .

N3581-IIს მოქმედება გავრცელდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან

3. ბუნებრივი რესურსებით მოსარგებლე პირისთვის ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის შესაბამისი ლიცენზიის საფუძველზე ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა ფორმით გამოყოფილი მიწა იბეგრება ერთ ჰექტარზე არაუმეტეს 3 ლარით.


4. მიწაზე საგადასახადო ვალდებულება განისაზღვრება საგადასახადო წლის 1 აპრილისათვის მოქმედი განაკვეთების მიხედვით.
5. ქონების გადასახადით დაბეგვრის მიზნებისათვის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, სხვა მარეგისტრირებელი ორგანოების, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ საგადასახადო ორგანოში წარსადგენი ინფორმაციის ჩამონათვალს და ამ ინფორმაციის საგადასახადო ორგანოში წარდგენის წესს ადგენს საქართველოს მთავრობა.

1. The annual basic property tax rates on agricultural land and forest land shall be differentiated according to administrative-territorial units and land categories, and calculated for 1 ha, in GEL:

a) on arable land (including land under perennial crops, under fruit and vegetable crops) and homestead land (a plot of land attached to a farm house):

Name of administrative unit

Basic rate (GEL/ha)

Arable land and homestead land

1. Tbilisi (other than Tbilisi settlements (villages), Marneuli

100

2. Bolnisi, Gardabani, Tbilisi settlements (villages): Tsavkisi, Kojori, Tabakhmela, Shindisi, Dideba, Kveseti, Samadlo, Kiketi, Nasagurali, Akhaldaba, Didi Lilo, Varketili

95

3. Rustavi, Batumi, Gagra, Gali, Gudauta, Gulripshi, Ochamchire, Sukhumi, Tkvarcheli

94

4. Kobuleti, Khelvachauri, Gurjaani, Dedoplistskaro

87

5. Telavi, Lagodekhi, Signagi

86

6. Kvareli, Gori, Mtskheta, Akhmeta, Dmanisi, Eredvi, Tigvi, Tbilisi settlements (villages): Digomi, Mshralkhevi, Zahesi Settlement, Gldani, Didgori, Zurgovana, Telovana, Dzveli Vedzisi, Agaraki, Tkhinvali, from Gldani Village to Avchala Settlement – garden plots, Giorgitsminda – garden plots, garden plots adjacent to Mukhiani, Avshiani Settlement adjacent to Khevdzmari, Lotkini Settlement – plant nursery, settlement adjacent to Resi, Tbilisi Sea settlement

82

7. Kaspi, Tetritskaro, Samtredia

81

8. Sagarejo, Kareli, Khashuri

79

9. Kurta, Tsalka

77

10. Abasha, Zugdidi

77

11. Akhalkalaki, Akhaltsikhe

77

12. Martvili, Senaki, Khobi, Poti

76

13. Ninotsminda

76

14. Akhalgori, Vani, Zestaponi, Lanchkhuti, Ozurgeti

73

15. Bagdati, Terjola, Khoni, Kutaisi

71

16. Tsalenjikha, Tskaltubo, Chkhorotsku

67

17. Sachkhere, Tsageri, Tskhinvali

65

18. Ambrolauri, Dusheti, Tianeti, Adigeni, Borjomi

61

 

19. Aspindza, Tkibuli, Khulo, Keda

60

20. Shuakhevi, Kharagauli, Chiatura, Lentekhi, Oni, Chokhatauri, Mestia, Stepantsminda, Java

56

b) for grassland and pastureland (natural and cultivated):

Name of administrative unit

Basic rate (GEL/ha)

Grassland

Pastureland

1. Abasha, Akhalkalaki, Gori, Batumi, Bolnisi, Gagra, Gali, Gardabani, Gudauta, Gulripshi, Gurjaani, Dmanisi, Zugdidi, Tbilisi, Tetritskaro, Telavi, Lagodekhi, Lanchkhuti, Marneuli, Mtskheta, Ninotsminda, Ozurgeti, Ochamchire, Rustavi, Samtredia, Senaki, Signagi, Sukhumi, Kutaisi, Kobuleti, Kvareli, Tsalka, Tskaltubo, Khelvachauri, Khobi, Poti

20

 

16

 

2. Dedoplistskaro

20

7

3. Adigeni, Aspindza, Akhalgori, Bagdati, Borjomi, Vani, Zestaponi, Terjola, Tianeti, Kaspi, Martvili, Sagarejo, Sachkhere, Tkibuli, Kareli, Keda, Shuakhevi, Chokhatauri, Chkhorotsku, Tsalenjikha, Kharagauli, Khashuri, Khoni, Khulo, Akhaltsikhe

19

 

15

 

4. Ambrolauri, Dusheti, Lentekhi, Mestia, Oni, Kazbegi, Tsageri, Tskhinvali, Chiatura, Java

16

 

10

 

5. Akhmeta

16

5

c) for forest land used in agriculture – in the amounts provided for in paragraphs (1)(a) and (1)(b) respectively;

d) the tax rate shall be determined by a decision of the representative body of local self-government, and such rate shall not exceed 150% of the annual basic rate fixed by this paragraph.

11. (Deleted - No 189, 28.12.2012)

2. Property tax rates on non-agricultural land for a particular parcel of land shall be calculated taking into consideration the location of such parcel of land, according to the following procedure:

a) the basic tax rate shall be fixed at GEL 0.24 per m2 of land per year;

b) by the decision of a representative authority of local self-government, the relevant basic rate shall be multiplied by a territorial coefficient. However, a territorial coefficient shall not exceed 1.5.

3. The land allocated to a person using natural resources under an appropriate licence for the use of natural resources, or in other form as determined by the legislation of Georgia shall be taxable by a maximum of GEL 3 per 1 ha. (Shall apply to legal relations arising from 1 January 2014)

4. Property tax on land tax liability shall be determined at the rates applicable as of 1 April of the tax year.

5. For the purposes of levying property tax, the list of the information to be submitted to the tax authority by the National Agency of Public Registry, other registration authorities, as well as local self-governments, and the procedure for submitting such information to the tax authority shall be determined by the Government of Georgia.