۩ კარი 09. ადგილობრივი გადასახადი / SECTION IX LOCAL TAXES

კარი 09. ადგილობრივი გადასახადი

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎