☻ თავი 10. საომარი ან საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისას განსაკუთრებული პირობების შემოღება / Chapter X - Introduction of Special Conditions in the case of Martial Law or State of Emergency