۩ კარი 04. საგადასახადო ვალდებულება / SECTION IV TAX LIABILITY