9200 აქტ სხვა ხარჯები Other expenses


საბუღალტრო გატარებები