8210 აქტ საპროცენტო ხარჯები Interest expense


საბუღალტრო გატარებები

Comments