8110 პას საპროცენტო შემოსავლები Interest income


საბუღალტრო გატარებები

Comments