7460 აქტ საეჭვო მოთხოვნ. დაკავშირებული ხარჯები Bad debt expense


საბუღალტრო გატარებები

Comments