7420 აქტ საიჯარო ქირა Operating lease


საბუღალტრო გატარებები

Comments