7390 აქტ მიწოდების სხვა ხარჯები Other selling expenses - taxable


საბუღალტრო გატარებები

Comments