7340 აქტ ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები Transportation and storage expenses


საბუღალტრო გატარებები

Comments