7310 აქტ რეკლამის ხარჯები Advertisement and sales promotion expens


საბუღალტრო გატარებები

Comments