7220 პას შეძენილი საქონ. უკან დაბრ. და ფასდათმობა Returns/discounts


საბუღალტრო გატარებები

Comments