7210 აქტ გაყიდული/შეძენილი საქონელი Acquisition/purchase


საბუღალტრო გატარებები

Comments