7190 აქტ სხვა საოპერაციო ხარჯები Other operating expenses


საბუღალტრო გატარებები

Comments