7170 აქტ ცვეთა და ამორტიზაცია Depreciation/amortization


საბუღალტრო გატარებები

Comments