7000 აქტ საოპერაციო ხარჯები Expenses


საბუღალტრო გატარებები