6190 პას სხვა საოპერაციო შემოსავლები Other operating income


საბუღალტრო გატარებები

Comments