6110 პას შემოსავალი რეალიზიციიდან Income from sales


საბუღალტრო გატარებები

Comments