5420 პას ძირ. საშუალებების გადაფასების რეზერვი Asset revaluation adjustments


საბუღალტრო გატარებები

Comments