5130 აქტ გამოსყიდული საკუთარი აქციები Treasury stock


საბუღალტრო გატარებები

Comments