4410 პას გადავადებული შემოსავალი Deferred income


საბუღალტრო გატარებები

Comments