4400 პას გადავადებული შემოსავალი Deferred income


საბუღალტრო გატარებები