4110 პას გასანაღდებელი ობლიგაციები Bonds payable


საბუღალტრო გატარებები

Comments